Quote up! - houtschijfjes met quote

Ten voordele van Piekernie

Ten voordele van VZW Piekernie worden houtschijfjes verkocht waarop een positieve, warme quote staat. Er zijn drie soorten quotes 'Omarm het leven', 'Jij straalt als je lacht' en 'Pluk de dag'. De houtschijfjes worden verkocht aan familie, vrienden, kennissen, collega's,... gedurende de periode voor de warmste week.

Waarom dit goed doel?

Afgelopen jaar werkte ik een jaar op de revalidatieafdeling van UZ Gent. Ik werkte daar als psycholoog rond de verwerking van het verlies van fysieke mogelijkheden en het heropbouwen van een waardevol leven. Ik merkte daarbij meermaals dat de vzw mij in mijn psychologisch werk kon ondersteunen. Wanneer mensen bv. een nieuwe hobby dienen te zoeken die aangepast is aan hun fysieke beperkingen, kunnen ze via Piekernie kennismaken met mogelijkheden. Ook wanneer personen vervoer nodig hebben om vb. op weekend te gaan of deel te nemen aan een event dat voor hun belangrijk is (familiefeest, eerste schooldag kind,...) kunnen ze beroep doen op de rolstoeltoegankelijke busjes van Piekernie die hun op hun bestemming brengen. Daarnaast brengt Piekernie ook personen met fysieke beperkingen samen. Dat lotgenotencontact is erg belangrijk om erkend te worden in hun verlies en verdriet. Mijn actie is een dankjewel naar alle patiënten die ik het afgelopen jaar heb leren kennen.

Piekernie

Actieve inzet voor de totale re-integratie van personen met een dwarslaesie of analoge fysieke problematiek (waaronder Guillain Barré, polytrauma’s, amputaties…) door het aanbieden van informatie (via praatavonden, informatierondes, persoonlijke contacten met ervaringsdeskundigen, mail, website, Facebook, driemaandelijks tijdschrift) en ontspanning (uitstappen, etentjes, bioscoopbezoek).

Bekijk dit goed doel