Quiz For Life

Ten voordele van MFC Capelderij vzw

Voor de 4de keer organiseren wij een algemene kennisquiz.

Waarom dit goed doel?

Deze jongeren hebben het broodnodig!

MFC Capelderij vzw

Het MultiFunctioneel Centrum Capelderij richt zich tot jongeren met gedrags- en emotionele problemen.
Het voorziet in een aangepaste opvang en begeleiding, residentieel en mobiel, en zorgt voor aangepast onderwijs.
Wij willen jongeren begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. We willen, samen met allen die erbij betrokken zijn, de problemen aanpakken. We werken ook aan het optimaliseren van de ouder-kind relatie.
We bieden een behandeling die kan bestaan uit leefgroepbegeleiding, persoonlijke begeleiding, familie-ondersteuning en training. De behandeling wordt gedragen door een team van mensen dat via dagelijks overleg samenwerkt.

Bekijk dit goed doel