Quiz For Life

Ten voordele van Duinhelm vzw

Voor het 5de jaar op rij organiseren de collega's van de administratie van Duinhelm vzw een quiz.
Deze quiz is ten voordele van alle cliënten van Duinhelm vzw die een extra financieel steuntje kunnen gebruiken.

Waarom dit goed doel?

/

Duinhelm vzw

Duinhelm is een centrum voor begeleiding voor (jong) volwassen personen met een verstandelijke beperking in de regio Middenkust.

MISSIE

Duinhelm wil vanuit een houding van respect en gelijkwaardigheid, professionele ondersteuning bieden aan mensen met een, voornamelijk, verstandelijke beperking en hun netwerk op het vlak van wonen, werken en vrije tijd.

GEWOON

VZW Duinhelm streeft kwaliteit van leven na. Wij willen dat mensen zoveel mogelijk kansen krijgen om zelf inhoud en vorm te geven aan hun leven, voor zover mogelijk in gewone omstandigheden en volgens gewone leefpatronen.

BIJZONDER

Wij willen oog hebben voor de bijzondere mogelijkheden en beperkingen van de cliënten.

Bekijk dit goed doel