Quiche for life

Ten voordele van veeweyde vzw

Een gezonde maaltijd voor het goede doel

Waarom dit goed doel?

een warme thuis voor verwaarloosde dieren

veeweyde vzw

opvang verloren gelopen dieren en dieren die om welke reden ook niet meer bij hun baas kunnen/mogen blijven
opvang verwaarloosde dieren die in beslag zijn genomen
zoeken naar een nieuwe warme thuis voor deze dieren

Bekijk dit goed doel