Pyjamarun for life

Ten voordele van Bednet

De leerlingen lopen, in pyjama, rondjes door de gebouwen van school. Ze laten zich sponsoren, door middel van een vrijwillige bijdrage.
Hiervoor doen ze allemaal hun pyjama aan.

Waarom dit goed doel?

Wij, als school, vinden het heel belangrijk dat alle kinderen het recht hebben op goed onderwijs.
Kinderen die ziek zijn, moeten goed begeleid worden en zoveel mogelijk betrokken worden bij het schoolse gebeuren.

Bednet

Ook als je ziek bent heb je het recht om naar school te gaan en bij je vrienden te zijn. Recht op onderwijs is al sinds 1990 een van de universele kinderrechten. Bednet garandeert het recht op onderwijs voor kinderen die omwille van een medische reden tijdelijk of lange tijd niet naar school kunnen gaan. Zowel vijfjarige kleuters als kinderen uit het lager en secundair onderwijs komen in aanmerking.

Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit via internet. Zo blijven ze mee met de les en houden ze contact met hun vrienden. Kinderen vergeten even dat ze ziek zijn en kunnen weer deel uitmaken van de klasgroep.

Bekijk hier het filmpje met Linde die een bezoekje brengt aan Bednetter Lola: http://bit.ly/2cHrQRs

www.bednet.be

Bekijk dit goed doel

Video's