Proximus Stairs For Life

Ten voordele van Talentatelier voor jongeren

Op 17 december zullen een aantal Proximus collega's en hun management de trappen de 28 verdiepingen van beide torens van het hoofdkantoor in Brussel naar boven en terug naar beneden op- en aflopen. In de periode die eraan voorafgaat verzamelen ze d.m.v. sponsoring geld in voor enkele goede doelen, waaronder Talentatelier-Gent.

Waarom dit goed doel?

De goede doelen worden telkens gekozen door medewerkers die een specifieke band hebben met de organisaties, Talentatelier-Gent is er één van!

Talentatelier voor jongeren

Ondanks alle inspanningen blijft maatschappelijke kwetsbaarheid kansen ontnemen. Om kansen te grijpen moeten jongeren eerst kansen krijgen. Met TAJO wakkeren we de motivatie van jongeren aan. De jongeren krijgen een inkijk in wat ‘later’ zoal in petto heeft opdat ze het belang van ‘je best doen voor later’ beter begrijpen.
Bij TAJO laten we jongeren tussen 10 en 14 jaar via interactieve ateliers kennismaken met de meest uiteenlopend beroepen en de vaardigheden die daarbij horen. Zo kunnen ze zelf ervaren welke vakgebieden hen aanspreken en worden ze gestimuleerd om te gaan studeren in een richting die hen verder brengt, op school en in het leven. Op termijn beoogt TAJO enkele honderden Gentse maatschappelijk kwetsbare jongeren een toekomstperspectief te geven (motto: ‘Jij kan dit ook.’) en hun algemene vaardigheden te vergroten om hen zo te wapenen tegen demotivatie, schooluitval, delinquentie, jeugdwerkloosheid en radicalisering.

Bekijk dit goed doel