Preus lik fjiertig-fuif

Ten voordele van KIEKAFOBEE

Een 70-80-90 fuif ism De Vlugt, die er hun allerlaatste optreden spelen!

Waarom dit goed doel?

Iedereen verdient een zorgeloze vakantie!

KIEKAFOBEE

VZW Kiekafobee maakt met het project Noctiluca vakantie mogelijk aan de Belgische kust voor gezinnen met een kind met een levensbedreigende ziekte. Kiekafobee werkt hiervoor nauwe samen met het Kinderkankerfonds UZ Gent.
Meer info op www.kiekafobee.be

Bekijk dit goed doel