Pottery for life

Ten voordele van IAAR (Internationale Associatie André Rochais)

De voorbije maanden maakte ik keramiek speciaal voor de actie van music for life ten voordele van IAAR. Mijn actie is de verkoop van deze keramiek aan een zo ruim mogelijk publiek. Ik doe dit op vormingsactiviteiten van prh te Zottegem in het weekend van 5-6 oktober en steeds op mijn thuisadres tot 30 november 2019.

Waarom dit goed doel?

De prh vorming is een vorming die personen vormt tot wie ze werkelijk zijn, hen helpt in goede relaties te beleven en ervoor zorgt dat mensen hun juiste plaats innemen in en bijdrage leveren aan de maatschappij. Deze vorming is ook van groot belang in landen van het Zuiden en moet ook daar ontsloten kunnen worden. Iedereen heeft er recht op.

IAAR (Internationale Associatie André Rochais)

De IAAR (Internationale Associatie André Rochais) is een vzw die mensen kansen geeft om stevige en evenwichtige personen te worden en hun relatiecapaciteiten verder te ontwikkelen. Ze doet dit met vormingscursussen en coaching, gegeven door medewerkers van PRH-Persoonlijkheid en Relaties. De IAAR biedt steun aan landen in het zuiden met een grote armoedeproblematiek en aan structureel arme doelgroepen in westerse landen. In veel landen hebben begeleiders een tekort aan financiële middelen. Daarom zamelt de IAAR geld in om hun werk te ondersteunen. De vzw is genoemd naar André Rochais (1921-1990), de grondlegger van PRH.

Bekijk dit goed doel