Picon For Life

Ten voordele van Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

Picon drinken voor het goede doel - een ideale combinatie!
Van elke picon die je bestelt tijdens de duurtijd van deze actie, gaat er 2 euro naar De Muziekbank.

Waarom dit goed doel?

De Muziekbank engageert zich om kansarme jongeren muziekinstrumenten aan te reiken. Zonder instrumenten, geen muziek. En zonder muziek, ook geen optredens of festivals!
Logisch dus dat Dranoeter vzw (de organisatie achter Festival Dranouter) en vzw Muziekcentrum Dranouter kiezen voor De Muziekbank!
Op Festival Dranouter vind je al enkele jaren het Buskerpodium, een extra stage waar jonge buskerartiesten een podiumkans krijgen. Het geld dat deze duo's of solo-artiesten inzamelen, gaat integraal naar De Muziekbank.
Met onze Picon For Life willen we De Muziekbank nog een extra duwtje in de rug geven.

Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

De Muziekbank is een project van het Streekfonds WVL waarmee we investeren in muziek als middel om kansarme en/of kwetsbare kinderen en jongeren te ondersteunen.

1. We kopen zelf instrumenten aan voor kinderen/jongeren in kansarmoede.
2. We zamelen oude instrumenten in om te hergebruiken door organisaties die werken met kwetsbare kinderen/jongeren.
3. We geven financiële steun aan projecten waarbij kinderen en/of jongeren via muziek versterkt worden.

Het voorbije jaar kochten we voor € 3.800 aan instrumenten en wezen we nog eens € 12.650 aan financiële steun toe aan. Onze middelen komen van giften en fondsenwervingsacties zoals ons Buskerpodium op Dranouter en acties in kader van de Warmste Week.

Bekijk dit goed doel