Photobooth Veltwijck

Ten voordele van Liga voor Mensenrechten

De leerlingen van Veltwijck zamelen via een photobooth geld in voor goede doelen.

Waarom dit goed doel?

Als leerkracht NCZ vind ik mensenrechten uiteraard belangrijk. Zeker, nu men tegenwoordig dergelijke basiselementen dagelijks in vraag stelt.

Liga voor Mensenrechten

De Liga voor Mensenrechten is een beweging die waakt over het respect voor mensenrechten in België. Mensenrechten zijn fundamentele rechten die iedere mens heeft, gewoon omdat hij of zij mens is. Ongeacht hoe iemand eruitziet, waar die persoon woont, of wat die gelooft: iedereen wordt geboren met mensenrechten die niet kunnen worden afgenomen. Mensenrechten vormen de basis van onze rechtsstaat. Ze verzekeren een vrije en veilige samenleving. De Liga voor Mensenrechten komt daarom op voor onze mensenrechten, zodat iedereen zich vrij én veilig kan voelen. Dat doet ze door informatie te bieden via allerlei kanalen (sociale media, pers, tijdschriften...), evenementen te organiseren en het beleid te beïnvloeden via lobbywerk en juridische acties. Haar prioriteiten zijn vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie.

Bekijk dit goed doel