Pediatrie steunt Kinderkasteeltje

Ten voordele van CKG 't Kinderkasteeltje

Verkoop van zelfgebakken koekjes en tote bags door de verpleegkundigen van de kinderafdeling in de kerststal van AZ Maria Middelares.

Waarom dit goed doel?

Wij zijn een groep verpleegkundingen die werken op de kinderafdeling in Az Maria Middelares te Gent. Aangezien wij een warm hart hebben voor kinderen kiezen wij voor dit mooi initiatief.
Deze mensen zetten zich in voor gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar: zolang ze basisonderwijs volgen, met bijzondere aandacht voor 0-6 jarigen
die een hulpvraag stellen omdat het opvoedingsgebeuren voor ouder en/of kind vastloopt of dreigt vast te lopen waarvoor met een tijdelijk hulpaanbod voldoende perspectief is op verandering.

CKG 't Kinderkasteeltje

CKG ’t Kinderkasteeltje is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning gelegen in Nazareth, met een afdeling in Gentbrugge.

Het CKG biedt opvoedingshulp aan gezinnen, in al hun diversiteit, met kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit kan zowel aan huis als in het centrum met een aanbod van mobiele en ambulante begeleidingen.

In het CKG te Nazareth is ook een residentiële werking waar dag- en nachtopvang geboden wordt aan 18 kinderen die tijdelijk niet in hun eigen gezinscontext kunnen verblijven.

Naast de opvang en begeleiding van het kind in de leefgroep, is er ook gezinsbegeleiding waarin nauw samengewerkt wordt met ouders en netwerk van het kind.

Bekijk dit goed doel