PC veiling

Ten voordele van Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Gent/Roeselare

We veilen 20 Dell pc's die nog in prima staat zijn, de veiling is voorbehouden aan medewerkers van The Reference.

Waarom dit goed doel?

We hebben binnen ons bedrijf, The Reference, een stemming georganiseerd. COS kwam als overtuigende winnaar uit de bus. Het blijkt een organisatie te zijn waar veel van onze collega's, hetzij als ouder, hetzij vroeger als kind enorm veel steun uit hebben geput. We willen hen graag meer middelen geven om nog meer kinderen te ondersteunen.

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Gent/Roeselare

Binnen het COS richten we ons op baby's en jonge kinderen uit West- en Oost-Vlaanderen. Mensen kunnen bij ons terecht met allerhande problemen zoals een vertraagde taal- of motorische ontwikkeling, gedragsproblemen, sociale problemen, hyperactiviteit,... We zijn gespecialiseerd in jonge kinderen zoals prematuur geboren kinderen, kinderen met genetische syndromen zoals Down-syndroom,... Na multidisciplinair diagnostisch onderzoek maken we het gezin en alle betrokkenen wegwijs in het hulpverleningslandschap met een advies tot begeleiding of therapeutische ondersteuning op maat. Indien aangewezen volgen we de ontwikkeling van de kinderen ook de komende jaren mee op.

Bekijk dit goed doel