Paulus Loopt Warm

Ten voordele van MS-Liga Vlaanderen

Tijdens de week van 12 tot 15 november lopen de kinderen van onze school elke dag 1 km tegen sponsoring.
Op 15 november organiseren we 's avonds een sponsorloop (-wandeling) voor ouders en sympathisanten in en rond onze school (Basisschool Sint- Paulus, Kortrijk) Daarnaast verkopen we soep en hotdogs en is onze gezellige bar open. Ook hier gaat de opbrengst naar ons goede doel.
Iedereen welkom!

Waarom dit goed doel?

We willen ons met de volledige school inzetten voor de MS-liga omdat we een aantal mensen kennen die heel nauw met deze ziekte te maken hebben. O.a. een lieve collega die ondanks haar ziekt nog steeds vol enthousiasme in ons team aan de slag is. Een moedige vrouw die, mits enkele aanpassingen, elke dag het beste van zichzelf geeft voor onze kinderen en onze school.
Voor haar en alle andere mensen die met deze ziekte te maken hebben, willen wij ons beste beentje voorzetten.

MS-Liga Vlaanderen

MS-Liga Vlaanderen vzw is er in eerste instantie voor personen met MS (PmMS) en hun omgeving.

MS is een chronische, ongeneeslijke aandoening van het centrale zenuwstelsel, waarbij ontsteking leidt tot schade aan zenuwbanen en hun omhulsel. Het ziekteverloop is moeilijk voorspelbaar en erg divers. Daarom wordt multiple sclerose ook wel de aandoening met 1000 gezichten genoemd.
De verschillende zichtbare en onzichtbare symptomen hebben een grote impact op de levenskwaliteit. Daarom zet MS-Liga Vlaanderen in op 7 verschillende pijlers: informeren, sensibiliseren, psychosociale begeleiding, financiële ondersteuning, lotgenotencontact, belangenverdedigingen en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.

Door de unieke combinatie van professionele medewerkers en vrijwilligers is MS-Liga Vlaanderen vzw aanwezig in alle Vlaamse provincies en Brussel.

Bekijk dit goed doel