Pannenkoekenmarathon

Ten voordele van Revalidatiecentrum Buggenhout

Hilde en ik hebben vorig jaar met Lichtmis een eerste pannenkoekenmarathon georganiseerd. Toen voor Bednet... Omdat we de hele lagere schoolcarrière van een chronisch ziek kind op hen kunnen rekenen. Ook Hildes dochter kon in het secundair op dat moment met Bednet werken tijdens haar langdurige ziekte.
We organiseerden dit op eigen houtje en konden rekenen op meer dan 60 vrijwilligers tijdens die 24 uren. We bakten 7000 pannenkoeken.
Nu gaan we voor 5 doelen en hopen we op 10 000 pannenkoeken.

Waarom dit goed doel?

Heel wat kinderen krijgen therapieën in het CAR van Buggenhout. We hebben een goede samenwerking ondanks de veel te lange wachtlijst...
Een warm doel! 🔥

Revalidatiecentrum Buggenhout

Revalidatiecentrum Buggenhout is een vzw die instaat voor multidisciplinair onderzoek en behandeling van kinderen en volwassenen met beperkingen in het dagelijkse leven.
Het gaat het over belemmeringen gebonden aan problemen zoals: autisme, ADHD, hersenletsel, complexe leer- en taalstoornissen, motorische stoornissen, verstandelijke beperking, gedrags- en emotionele problemen.

Wij willen deze kinderen en volwassenen alle kansen bieden om zo goed mogelijk te functioneren thuis, op school, op het werk en in de bredere omgeving. Ons doel is ook om de omgeving van de zorggebruiker sterker te maken in het begrijpen en aanpakken van de problematiek en de specifieke noden.

Bekijk dit goed doel