Pannenkoekenbak dienst NAH CAR Overleie te Kortrijk

Ten voordele van NAH LIGA vzw

Op Dinsdagnamiddag 17 december 2019 organiseren wij vanuit de dienst NAH van het CAR Overleie te Kortrijk samen met onze actieve revalidanten (Allemaal personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel) een warme pannenkoekenbak. Wij bieden een pannenkoek met koffie (of andere drank) aan voor €5 en dit in een gezellig kader. Deze actie richt zich tot zowel het personeel van het CAR Overleie alsook tot alle (ex-) revalidanten met hun familie en vrienden. Iedereen welkom om dit gezellig samenzijn met ons te beleven. Het ingezamelde bedrag komen wij persoonlijk overhandigen tijdens de Warmste Week in Kortrijk. Wij hopen op een Warm Hart met een mooie opbrengst tvv de NAH LIGA vzw.

Waarom dit goed doel?

Als dienst NAH binnen het CAR Overleie te Kortrijk wensen wij een mooie bijdrage te verzamelen om dit goede doel te steunen. Wij werken elke dag met personen met een niet-aangeboren hersenletsel en merken hierbij het belang van re-integratie in de maatschappij met in het bijzonder de nodige ondersteuning tijdens dit proces zowel van de personen met NAH als van de betrokken mantelzorgers. Samen met onze ‘overwinnaars’ organiseren wij een gezellige pannenkoekenbak op dinsdagnamiddag 17 december 2019!

NAH LIGA vzw

De NAH Liga streeft ernaar om de kwaliteit van leven van mensen met NAH en hun omgeving te verbeteren. NAH. Niet-aangeboren hersenletsel. Dat loop je op na een (verkeers)ongeval, een beroerte, een hersentumor, een ziekte, een operatie of nog andere oorzaken. Het hersenletsel brengt beperkingen mee die invloed hebben op het dagelijks leven, op werk, op relaties. Deze kunnen licht zijn of zo ernstig dat zelfstandig functioneren of werken onmogelijk worden. NAH betekent een breuk in de levenslijn. Het leven verandert plots zowel voor de getroffene als voor zijn familie. Om dit te realiseren werken professionelen en betrokkenen samen in de NAH Liga. Meer info op www.nahliga.be

Bekijk dit goed doel