Opbrengsten Pluscafé

Ten voordele van Kinderkankerfonds

Het Pluscafé is een initiatief dat ontstaan is vanuit de ouderenraad van Nazareth. Op die manier tracht men tegemoet te komen aan de nood aan een ontmoetingsruimte voor ouderen en alle andere geïnteresseerden. Het wil een setting creëren waarin iedereen op een ongedwongen en laagdrempelige manier elkaar kan ontmoeten.

Waarom dit goed doel?

De ouderenraad van Nazareth wil elk kind de kans geven om gezond oud te worden.

Kinderkankerfonds

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind met kanker en de verbetering van de sociale situatie van betrokken kind en gezin en het ondersteunen van het wetenschappelijk kankeronderzoek.

Bekijk dit goed doel