Omer oe beter

Ten voordele van Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

Per verkochte Omer gaat €0,50 naar de muziekbank. Zo hopen wij als jongerencafé dat we ons steentje kunnen bijdragen.

Waarom dit goed doel?

Als jongerencafé vinden wij muziek heel belangrijk. Het verbind jongeren en laat ze samen veel plezier beleven.

Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

De Muziekbank is een project van het Streekfonds WVL waarmee we investeren in muziek als middel om kansarme en/of kwetsbare kinderen en jongeren te ondersteunen.

1. We kopen zelf instrumenten aan voor kinderen/jongeren in kansarmoede.
2. We zamelen oude instrumenten in om te hergebruiken door organisaties die werken met kwetsbare kinderen/jongeren.
3. We geven financiële steun aan projecten waarbij kinderen en/of jongeren via muziek versterkt worden.

Het voorbije jaar kochten we voor € 3.800 aan instrumenten en wezen we nog eens € 12.650 aan financiële steun toe aan. Onze middelen komen van giften en fondsenwervingsacties zoals ons Buskerpodium op Dranouter en acties in kader van de Warmste Week.

Bekijk dit goed doel