O'Life

Ten voordele van CODA

Op deze dag verkopen we onze O'Life olijfolie tvv Coda.
We hebben besloten om er een hele Mexicaans/ Spaanse dag van te maken; in teken van Ellen haar liefde voor deze landen.
"Los del Sol" is bij Ellen in Coda nog gaan optreden, en voor ons heeft het zeker ook een sentimentele waarde om hen op deze dag bij ons te hebben. Bovendien zorgen ze voor sfeer, leuke muziek en dans!
Tevens voorzien we ook van Spaanse cava en wijnen, lekkere home made tapas, en een dag om nooit meer te vergeten! Het gaat nog nooit zo'n warme 8 december zijn geweest!

Waarom dit goed doel?

Omdat onze zus/nicht/(klein)dochter hier haar laatste weken heeft verbleven en CODA ons dus, als familie heel nauw aan het hart ligt

CODA

CODA vzw staat in voor het aanbod van palliatieve zorg in alle settings (van thuiszorg en dagcentrum over opname in de palliatieve eenheid Coda Hospice tot rouwbegeleiding na een overlijden) in de regio Noorderkempen - Noord Antwerpen. Tevens staat het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen in voor de sensibilisatie van professionelen en het brede publiek, voor de harmonisering van de initiatieven palliatieve zorg in de regio en voor de aangepaste vorming van professionals.

Bekijk dit goed doel