Offline

Ten voordele van Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

Jongeren gaan voor een theaterproject 5 dagen offline en laten zich sponsoren voor een goed doel.

Waarom dit goed doel?

Omdat wij een leuke samenwerking hebben gehad met deze vzw. Zij leveren fantastisch werk.

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel is een hulpverleningscentrum met de overheidsopdracht hulp te bieden in situaties van kindermishandeling.

Een kerntaak is de chatbox Nupraatikerover. Deze unieke chatbox richt zich op jongeren die slachtoffer of getuige zijn van misbruik of mishandeling. Deze jongeren durven of kunnen er veelal niet over spreken. Daardoor worden hun problemen groter en de gevolgen zwaarder. Nupraatikerover is een laagdrempelig aanbod van professionele hulpverlening enig in Belgiƫ. Doordat jongeren anoniem, gratis en op hun tempo hun verhaal kunnen brengen vallen er drempels weg en staan ze niet meer alleen. De chatbox wordt bemand door professionele hulpverleners met expertise in de problematiek.

Bekijk dit goed doel