Mustermarkt For Life

Ten voordele van De Landgenoten

Organiseer je een actie voor De Warmste Week waarbij je iets verkoopt? Op 7 december organiseert Stadsboerderij Kortrijk vzw een overdekt marktje waar je gratis een standje kunt uitbaten. Zelf houden wij onze bar open, en de winst van die verkoop schenken wij aan De Landgenoten.

Wil je op de markt staan? Mail naar lokaalmarktheule@hotmail.com, beschrijf kort wie je bent, wat je wilt verkopen en voor welk goed doel. Na bevestiging maken we dan mee reclame voor jouw actie.

Waarom dit goed doel?

Met Stadsboerderij Kortrijk vzw komen we op voor korte keten, kleinschalige (bio)productie, en een herstel van de band tussen producent en consument. Het project van De Landgenoten wil ervoor zorgen dat landbouwgrond beschikbaar blijft om aan landbouw te doen, dus dat vult elkaar aan.

De Landgenoten

Weet jij wie jouw eten produceert? En hoe? Elke week stoppen 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen. Onze boeren moeten steeds meer produceren voor minder geld, en vinden geen opvolger. Door het gebruik van kunstmest en chemische pesticiden geraken bovendien onze bodems uitgeput, met nefaste gevolgen voor klimaat en milieu.

Jonge starters willen het anders doen: landbouw met meerwaarde voor mens, dier en omgeving. Een landbouw die werk maakt van vruchtbare bodems, die CO2 uit de lucht omzetten naar koolstof in de grond, wat zorgt voor minder erosie of overstromingen. Voor vele boeren is landbouwgrond echter onbetaalbaar. Toch willen wij duurzaam, lekker en lokaal voedsel. Ook in de toekomst.

De Landgenoten kopen en beheren landbouwgrond en verhuren die aan bioboeren. Hoe meer vruchtbare velden wij kunnen aanbieden, hoe meer verse voeding onze boeren kunnen produceren. Dat is goed nieuws voor onze gezondheid, de lokale gemeenschap en het milieu.

Bekijk dit goed doel