Music for VOC

Ten voordele van VOC Neteland

Saartje en Lyze gaan viool en keybord spelen ten voordele van VOC op verschillende plaatsen . In de Bergstraat op 21 december en op de Heistse markt op zondag 22 december

Waarom dit goed doel?

We hebben VOC Neteland leren kennen toen we een nestje koolmeesjes er naartoe brachten die in de steek waren gelaten door hun ouders. We hebben toen gezien hoe er voor kleine jonge wilde dieren en vogels wordt gezorgd die om de een of andere reden niet alleen kunnen overleven. Ze worden verzorgd door vrijwilligers en kunnen alle steun goed gebruiken . Ze hebben ons de op de hoogte gehouden van de koolmeesjes (bijvoorbeeld wanneer ze werden vrijgelaten).

VOC Neteland

VOC Neteland is officieel erkend door het Agentschap voor Bos en Natuur en één van de 10 door Vogelbescherming Vlaanderen erkende opvangcentra voor vogels en wilde dieren. We staan in voor de werking van de provincie Antwerpen en een gedeelte van Vlaams Brabant.
Ons werk bestaat uit het verzorgen van zieke of gekwetste wilde dieren en de dagelijkse administratie hierrond (zoals de registratie van alle binnengekomen slachtoffers) met als doel de herstelde wilde dieren weer vrij te laten in de natuur.
Andere doelstellingen zijn onze accommodatie verder uitbouwen en meewerken aan natuurbescherming en sensibilisering door allerlei acties (b.v. paddenoverzetactie samen met schoolkinderen en in samenwerking met Natuurpunt).

Bekijk dit goed doel