Muffins for life

Ten voordele van H&H Education

Wij verkopen Muffins die wij zelf hebben gemaakt. Onze doelgroep zijn familie en vrienden en medestudenten van Howest Brugge.

Waarom dit goed doel?

Wij zijn studenten op Howest Brugge. Momenteel werken wij aan een Small Business Project o.l.v. Vlajo. Onze begeleiders daagden ons uit om in een korte tijd zoveel mogelijk te verkopen. Het goede doel mochten wij vrij kiezen. Wij kozen voor een goed doel dat in verband staat met Onderwijs en kinderen, kinderen die het moeilijker hebben dan ons om onderwijs te krijgen (omdat ze in kansarmoede verkeren).

H&H Education

Een op de tien mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico, wat betekent dat velen onder hen vanwege financiële en sociale redenen hun kinderen niet of nauwelijks kunnen bijstaan in het ontwikkelen en aldus hen niet optimaal kunnen laten genieten van de cruciale kansen in onze samenleving. H&H Education wil via Epicurius de barrières tot het hoger onderwijs voor deze leerlingen verlagen en wil de capaciteiten én toekomstperspectieven van deze leerlingen verbeteren. Dit doen wij op 3 manieren die volledig gratis worden aangeboden:
- Studiekeuzeondersteuning
- Online bijlessen
- Toekomstoriëntatie.
Bekijk onze website www.hadi-hoti.org voor meer informatie. Samen zullen wij de toekomst creëren!

Bekijk dit goed doel