Move for Life

Ten voordele van vzw Steunkring Huis aan Zee

Wij organiseren op zaterdag 14 december op de Rotonde in Wenduine een 'Klavertje triatlon'
Onze leerlingen, familie, vrienden en sympathisanten kunnen wandelen, lopen, een parcours afleggen met de typische kust 'billecar' en baantjes zwemmen.
Hiervoor laten onze kinderen zich sponsoren via een sponsorkaart. We promoten vooral de competitie in het sponsoren en niet in het sporten zodat alle kinderen hieraan kunnen deelnemen.
We starten de dag reeds met een quickontbijt en staan de hele dag met eet- en drinkstands op de Rotonde.

Waarom dit goed doel?

Als gemeentelijke basisschool kiezen wij dit goed doel in onze eigen gemeente. Wij hebben een goede band met de kinderen en de opvoeders die in dit tehuis verblijven en werken. Wij willen onze leerlingen motiveren zich actief in te zetten voor leeftijdsgenoten die het niet zo goed hebben als zij.

vzw Steunkring Huis aan Zee

Huis aan Zee is een permanent geopend internaat voor 100 kinderen die om uiteenlopende redenen thuis niet kunnen opgevangen worden.
De kinderen worden na overleg met het kernteam in één van de 6 leefgroepen geplaatst waar het kind zich het best zal thuis voelen Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd, de mentale, emotionele en fysiek ontwikkeling van het kind.
Er wordt gestreefd om in elke leefgroep een rustige sfeer in een veilige omgeving te creëren zodat elk kind zich kan ontwikkelen op eigen niveau en met eigen mogelijkheden. Vrije tijd, sport en spel, gezonde voeding, sociale relaties, hygiëne, zelfstandigheid en begeleiding van huistaken komen uitvoerig aan bod.

Bekijk dit goed doel