Monteso tegen armoede

Ten voordele van Netwerk tegen Armoede

De volledige opbrengst van onze kerstmarkt gaat naar de Warmste Week en ook proberen we een social media actie op poten te zetten.

Waarom dit goed doel?

Wij zijn een basisschool in Antwerpen, Monteso, en ondervinden elke dag hoe de thuissituatie van een kind zijn/haar ontwikkeling en welbevinden op school beïnvloedt. Graag zetten we ons mee in om zo veel mogelijk gezinnen en kinderen de nodige kansen en ondersteuning te bieden.

We zijn daarbij ook een methodeschool (Montessori) met een uniform.
Onze school staat open voor elk type kind, eender welke achtergrond.
Met ons uniform streven we neutraliteit na. Elk kind komt als gelijke de school binnen en onderscheidt zich d.m.v. zijn/haar talenten i.p.v. met middelen of status.
Omwille van bovenstaande redenen past het Netwerk tegen Armoede goed bij onze schoolvisie.

Netwerk tegen Armoede

Het Netwerk tegen Armoede verenigt 59 verenigingen waar armen het woord nemen. Die proberen vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede zelf de strijd aan te binden met sociale uitsluiting. Dat doen we onder andere door vormings- en coachingstrajecten in het onderwijs, beleidswerk rond verschillende thema's (onderwijs, wonen, werk, inkomen, schulden, rechtsbijstand, ...) en ondersteuning van mensen.

www.netwerktegenarmoede.be

Bekijk dit goed doel