Monster Site Challenge For Life

Ten voordele van Uilenspel vzw

We zamelen geld in voor kwetsbare kinderen door de online aanwezigheid van bedrijven, ondernemers, VZW's en projecten te optimaliseren aan een fractie van de prijs.

Acties:
- Websitedesign
- Logo ontwerp (of restyle)
- Marketing strategie sessie

We willen minstens een mooi bedrag inzamelen om via huiswerkbegeleiding een directe impact te hebben in de levens van kwetsbare kinderen.
Neem een kijkje op : https://teammade.be/monsteractie

Waarom dit goed doel?

Ik heb jaren zelf huiswerkbegeleiding gegeven, een eigen gezin en gebrek aan tijd maken het onmogelijk om zelf nog kwetsbare kinderen te helpen.
Met de actie van Team Made (websites bouwen), kunnen we toch nog een steentje bijdragen.

Uilenspel vzw

Uilenspel geeft gratis huiswerkbegeleiding aan kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen in Gent. Uilenspel wil zo de ontwikkelingskansen van kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben, vergroten en dit via buurtsolidariteit.

De vrijwilligers gaan 1u per week langs bij een gezin in hun buurt voor huiswerkbegeleiding. Via spelend leren wordt gewerkt aan de schoolse vaardigheden, de motivatie en het welbevinden van het kind. De ouders van het kind worden ook bij de begeleiding betrokken. Zij krijgen extra handvatten aangereikt en ook hun competenties worden versterkt. Ook de school is een belangrijke partner bij de begeleiding.

De fijne begeleidingsmomenten zorgen er bovendien voor dat de vrijwilliger en het gezin elkaar goed leren kennen en deel gaan uitmaken van elkaars netwerk. De buurtintegratie en -solidariteit neemt zo toe. En de brug kan gemaakt worden naar andere organisaties of dienstverlening in de buurt.

Meer info op www.uilenspel.be

Bekijk dit goed doel