MEGA BOOTCAMP WARMSTE WEEK

Ten voordele van MFC Pedagogisch Centrum Wagenschot

Maak deel uit van deze geweldige workout in een toffe groep waar we vooral fun gaan creëren en zo aan een gezondere versie van onszelf gaan werken.
Dit is toegankelijk voor iedereen en elk conditie-niveau!

Waarom dit goed doel?

Omdat wij elke dag kansen kunnen creëren voor jongeren.

MFC Pedagogisch Centrum Wagenschot

Wagenschot vzw is een pluralistische, erkende en vergunde zorgaanbieder voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (een vermoeden van) gedrags- en emotionele problemen, al dan niet in combinatie met andere beperkingen.

Niet alle kinderen in onze samenleving worden geboren met evenveel kansen om zich te ontplooien. In welke wieg je als mens terecht komt is vaak bepalend voor de rest van je leven.
Daar waar het voor ouders, jongeren en andere doorverwijzers moeilijk loopt, biedt Wagenschot een uitweg.

Onze quote luidt dan ook als volgt: “Kansen creëren voor jongeren!” Elke dag opnieuw voor en met jongeren en hun sociale context.

Bekijk dit goed doel