Massage for life - part 1

Ten voordele van MS-Liga Vlaanderen

Wij zetten ons binnen het Gezondheidscentrum 3 Bunders in Gellik jaarlijks in voor een goed doel dat ons nauw aan het hart ligt. Hiervoor organiseren we twee acties per jaar waarbij we mensen een masseren in ruil voor een bijdrage aan ons goede doel.

Waarom dit goed doel?

We zien in onze kinesistenpraktijk veel patiënten met MS en willen op deze manier nog een extra steentje bijdragen voor een goede behandeling van deze ziekte.

MS-Liga Vlaanderen

MS-Liga Vlaanderen vzw is er in eerste instantie voor personen met MS (PmMS) en hun omgeving.

MS is een chronische, ongeneeslijke aandoening van het centrale zenuwstelsel, waarbij ontsteking leidt tot schade aan zenuwbanen en hun omhulsel. Het ziekteverloop is moeilijk voorspelbaar en erg divers. Daarom wordt multiple sclerose ook wel de aandoening met 1000 gezichten genoemd.
De verschillende zichtbare en onzichtbare symptomen hebben een grote impact op de levenskwaliteit. Daarom zet MS-Liga Vlaanderen in op 7 verschillende pijlers: informeren, sensibiliseren, psychosociale begeleiding, financiële ondersteuning, lotgenotencontact, belangenverdedigingen en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.

Door de unieke combinatie van professionele medewerkers en vrijwilligers is MS-Liga Vlaanderen vzw aanwezig in alle Vlaamse provincies en Brussel.

Bekijk dit goed doel