Marokkaans tafelen

Ten voordele van EVA-centrum

Vrijwilligers van het EVA-centrum nodigen je op zaterdag 14 december 2019 om 18.30u uit voor een avond Marokkaans tafelen. Ze bereiden enkele heerlijke Marokkaanse gerechten.
Deelname 20,00 € , kinderen tot 12 jaar 10,00 € , kinderen minder dan 6 jaar gratis.
Inschrijven kan in de Solidaire buurtwinkel Kattenberg 54 te Ekeren of in het EVA-Ontmoetingscentrum Schutstraat 10 te Ekeren of via overschrijving op rekeningnummer BE28 0010 4683 5720 van vzw EVA-centrum met vermelding: Marokkaans tafelen 14 12 2019 + aantal personen.
Inlichtingen: info@evacentrum.be of 03 542 64 13
De opbrengst gaat naar de Warmste week met als goed doel vzw EVA-centrum

Waarom dit goed doel?

Als vrijwilligers van vzw EVA-centrum zetten wij ons in rond armoedebestrijding en diversiteit. Dit project verdient ook jou steun.

EVA-centrum

Solidariteit.eva zet zich in rond armoede en diversiteit.
Naast onze solidaire buurtwinkel organiseren wij onthaal en sociale dienstverlening. Er zijn ontmoetingsmomenten en een ruim activiteitenaanbod zoals naschoolse begeleiding, Nederlandse conversatie, vrouwenwerking ...
Er loopt een project rond huurwaarborg voor nieuwkomers en een project rond doorstroming van nieuwkomers naar activiteiten, opleidingen, vrijwilligerswerk en werk en een project rond gezondheid en beweging.

vzw EVA-centrum Kattenberg 54 2180 Ekeren
EVA-Ontmoetingscentrum Schutstraat 10 Ekeren.

Bekijk dit goed doel