Lutobic for life

Ten voordele van De Vijver vzw

De leden van de fitdance dragen hun steentje bij door zoveel mogelijk danssessies bij te wonen en veel centjes in de collectebus te deponeren.

Waarom dit goed doel?

Ik ken de Zonnebloemen van dichtbij, dat is een onderdeel van VZW De Vijver.
Ik wil de Zonnebloemen op deze manier een steuntje in de rug geven.

De Vijver vzw

De Vijver vzw wil een aantal ontmoetingsruimtes en -tuinen inrichten waar onze cliënten mensen uit de buurt, hun familieleden, vrijwilligers en vele anderen kunnen ontmoeten in een fijne sfeer in een degelijke accommodatie of een groene tuin èn met de noodzakelijke hulpmiddelen. Samen dingen doen verbindt mensen. Concreet willen we een beleeftuin creëren met o.a. een aantal kruidenbakken, heel wat buitenspeelgoed en een snoezelschommel aankopen.

Bekijk dit goed doel