Lollywafelbak

Ten voordele van vzw Organisatie Broeders van Liefde

Dit jaar draagt the baby's corner met héél veel liefde, overtuiging en emotie een warm hart toe aan Hof ter Linde tijdens de Warmste Week.

of ter Linde is een woonhuis en dagcentrum in Deinze waar er 30 volwassenen met een verstandelijke beperking permanent verblijven. Dagelijks komen er ook nog 13 deelnemers naar het dagcentrum. Bij Hof ter Linde kunnen deze mensen zich volledig ontplooien dankzij een gevuld schema vol diverse activiteiten, zoals sporten, meehelpen met huishoudelijke taken, creatief werk of bezig zijn in de eigen groentetuin. Sommige deelnemers doen bovendien aan begeleid werk in Deinze en omstreken. Zo ook bij the baby's corner; bijna 2 jaar geleden zijn we begonnen met de integratie van wekelijkse opdrachten voor Hof ter Linde in the baby’s corner.

Waarom dit goed doel?

Dit jaar draagt the baby's corner met héél veel liefde, overtuiging en emotie een warm hart toe aan Hof ter Linde tijdens de Warmste Week.

Hof ter Linde is een woonhuis en dagcentrum in Deinze waar er 30 volwassenen met een verstandelijke beperking permanent verblijven. Dagelijks komen er ook nog 13 deelnemers naar het dagcentrum. Bij Hof ter Linde kunnen deze mensen zich volledig ontplooien dankzij een gevuld schema vol diverse activiteiten, zoals sporten, meehelpen met huishoudelijke taken, creatief werk of bezig zijn in de eigen groentetuin. Sommige deelnemers doen bovendien aan begeleid werk in Deinze en omstreken. Zo ook bij the baby's corner; bijna 2 jaar geleden zijn we begonnen met de integratie van wekelijkse opdrachten voor Hof ter Linde in the baby’s corner. De begeleiders zorgen ervoor dat dit team met beperkingen aangepast werk kan verrichten.

vzw Organisatie Broeders van Liefde

Broeders van Liefde is de overkoepelende vzw van verschillende voorzieningen voor personen met een beperking en mensen met een psychische kwetsbaarheid in België. In verschillende van onze voorzieningen worden deelprojecten voor de Warmste Week gerealiseerd. Steun je één van onze projecten, vermeld dan bij storting welk project. Wij zorgen ervoor dat elke gift integraal bij het juiste project van onze vzw terecht komt.

Bekijk dit goed doel