LOLICE

Ten voordele van BORN-BUNGE INSTITUUT

Lili, Olivia, Louise en Félice, of beter gezegd "Lolice" verkopen zelfgebakken koekjes en ook snoepjes ten voordele van onderzoek naar ALS

Waarom dit goed doel?

Wij kiezen dit doel omdat we het instituut willen steunen in hun onderzoek naar neurologische aandoeningen, in het bijzonder naar de ziekte ALS.

BORN-BUNGE INSTITUUT

Het Instituut Born-Bunge vzw (IBB) is een onderzoeksgemeenschap verbonden aan de Universiteit Antwerpen. De voornaamste onderzoeksprojecten van de verschillende IBB laboratoria zijn gericht op de studie van neurologische aandoeningen, waaronder de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, ALS, spierzenuwziekten en epilepsie. Het IBB richt zich op een betere integratie en correlatie van fundamentele, klinische en neuropathologische gegevens betreffende neurologische aandoeningen. Ons onderzoek beoogt een doorbraak op behandelingsvlak evenals een verbetering van het welzijn van patiënten.

Bekijk dit goed doel

Video's