Lokale Politie Aalst

Ten voordele van De Caspers vzw

In de zomermaanden konden de medewerkers van Lokale Politie Aalst 2 keer per week een potje fruitsla kopen voor 50 eurocent. In de wintermaanden was dit een kom soep.
Van het begin van de actie was aangekondigd dat de opbrengst integraal aan een goed doel zou geschonken worden.

Waarom dit goed doel?

De medewerkers van de Lokale Politie Aalst werden in eerste instantie gevraagd om een goed doel te nomineren. Uit de 6 genomineerde doelen hebben ze door middel van stemming gekozen. De Caspers vzw kreeg de meeste stemmen.
De Caspers vzw is een lokale Aalsterse vzw die sport aanbiedt aan kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Als Lokale Politie Aalst willen wij deze actie ondersteunen omdat we sport en beweging belangrijk vinden voor iedereen. Daarnaast is de zoon van een collega lid van de VZW. Hij speelt voetbal bij DE CASPERS.

De Caspers vzw

Een sportvereniging die richt zich tot kinderen, jongeren en volwassenen met een auditieve, motorische of licht mentale beperking of autisme en die niet terecht kunnen bij een gewone sportclub. 3 sporttakken, begeleid door gekwalificeerde lesgevers en doventolken.
Omnisport : G-tennis, zitbal-aerobic, zwemmen, jiu-jitsu, basketbal, hockey, netbal, …
G-voetbal in 3 niveau’s+deelname aan de G-voetbalcompetitie van de KBVB.
G-Badminton voor (jong-)volwassenen vanaf 16 j.
Doel: elk lid zo veel mogelijk te laten bereiken binnen zijn individuele mogelijkheden.
Gezinnen worden maximaal betrokken bij de werking. Eenmalige activiteiten : bv. bowling, Sint Maarten, …
Bewust zeer laag lidgeld, zodat iedereen bij onze club terecht kan.

Bekijk dit goed doel