Lipbalsem for life

Ten voordele van SHELTER AALST VZW

De jaaropbrengst van onze gepersonaliseerde lipbalsems gaat integraal naar VZW Shelter Aalst.

Waarom dit goed doel?

Je levenspad zit vol met onverwachte gebeurtenissen. Kinderen en jongeren horen daar steeds in begeleid te worden, zeker kwetsbare mensen die niet altijd in de ideale situatie zitten. Jammer genoeg schiet ook de overheid hier tekort en krijgen ze niet de hulp die ze nodig hebben... Vandaar met veel plezier, onze actie voor VZW Shelter!!!

SHELTER AALST VZW

Shelter ontstond eind 2016 uit bekommernis om een doelgroep die heel kwetsbaar is en momenteel niet altijd bereik wordt door de reguliere hulpverlening. Wij vullen de hulpverlening aan en bieden de jongeren een rustpunt. Sommige jongeren moeten door omstandigheden op eigen benen staan vanaf het moment dat ze wettelijk meerderjarig zijn, ook al zijn ze daar eigenlijk nog niet klaar voor. Voor deze jongeren, tussen 18 tot 23 jaar, wil Shelter een rol van betekenis spelen.

Bekijk dit goed doel