Light it up

Ten voordele van TEJO Antwerpen

Tijdens ons Winterwarmte weekend kan je zelf je favoriete plaat aanvragen voor 2€! Zo laat je onze kerstverlichting branden! Hoe meer kerstlichtjes hoe meer sfeer!

Waarom dit goed doel?

Wij kiezen voor TEJO omdat elk kind recht heeft op een luisterend oor in moeilijke tijden!
En een organisatie die dat mogelijk maakt op vrijwillige basis verdient extra steun!
Dat elke jongere een kans kan krijgen om te schitteren en zich verder te ontwikkelen daar zetten wij ons graag voor in!

TEJO Antwerpen

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. Bovendien wil het TEJO-project bijdragen tot de sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.

Bekijk dit goed doel