Life 4 Herman - Herman 4 life!

Ten voordele van NAH LIGA vzw

Plots gaat de telefoon...een stom ongeluk, thuis, een val - en een leven hangt aan een zijden draadje...
We hebben geweend, gepraat, gebeden en gesmeekt, we zijn afscheid gaan nemen en zijn blijven hopen.
En dan keert het tij: de schade is beperkter dan gevreesd, hij wordt wakker, kan praten, leert terug stappen, maakt grapjes!
Geluk moet je delen: door deze actie willen we de liga steunen die mensen met een niet-aangeboren hersenletsel weer op pad zet en ondersteunt!

Je kan gadgets kopen bij CVO Vitant, campus Piva, Desguinlei 244 in Antwerpen (op schooldagen). We verkopen diverse zaken (met steun van sponsors!).

Wil je zo steunen? Stort dan een bijdrage op
BE43 4036 0749 4101 met de vermelding HERMAN4LIFE

Waarom dit goed doel?

Mijn jongste broer heeft een zware val gemaakt thuis, drie maand geleden. Hij was zo ernstig gekwetst dat niemand (zelfs de dokters niet) dacht dat hij het zou halen.
Tegen alle verwachtingen in werd hij na weken coma toch wakker, met werkend geheugen, geen verlammingen, normale spraak....en hij is nu aan het revalideren met goede vooruitzichten!
Omdat niet iedereen dit geluk heeft, willen we met familie en collega's deze liga steunen.

NAH LIGA vzw

De NAH Liga streeft ernaar om de kwaliteit van leven van mensen met NAH en hun omgeving te verbeteren. NAH. Niet-aangeboren hersenletsel. Dat loop je op na een (verkeers)ongeval, een beroerte, een hersentumor, een ziekte, een operatie of nog andere oorzaken. Het hersenletsel brengt beperkingen mee die invloed hebben op het dagelijks leven, op werk, op relaties. Deze kunnen licht zijn of zo ernstig dat zelfstandig functioneren of werken onmogelijk worden. NAH betekent een breuk in de levenslijn. Het leven verandert plots zowel voor de getroffene als voor zijn familie. Om dit te realiseren werken professionelen en betrokkenen samen in de NAH Liga. Meer info op www.nahliga.be

Bekijk dit goed doel

Video's