Library for Life

Ten voordele van HET DIERENTHUISJE

Ieder jaar organiseert de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen de Antwerp Academy Art Book Fair, waar kunstboeken verkocht worden. De bibliotheek van de Academie verkoopt daar de dubbels en de afvoer van het voorbije jaar en schenkt de opbrengst aan Music for Life.

Na de Art Book Fair loopt de actie gewoon door in de bibliotheek zelf tot aan de kerstvakantie.

Waarom dit goed doel?

Ieder jaar is het moeilijk om een goed doel te kiezen, want er zijn zo veel mooie initiatieven. De voorbije jaren hebben we acties georganiseerd voor leesbevordering, sociaal-cultureel werk, armoedebestrijding, ... maar dit jaar verzamelen we centjes voor dieren, achtergelaten katten en honden, een kwetsbare groep die dikwijls vergeten wordt.

HET DIERENTHUISJE

Het dierenthuisje biedt onderdak aan kansarme dieren die in een gewoon asiel weinig of geen kans maken op adoptie. Ze leven vrij op een groot omsloten terrein en zitten dus niet opgesloten in hokken. We ontfermen ons vooral over dieren die elders niet welkom zijn omwille van hun hoge leeftijd of wegens medische/psychische problemen. Zowel poezen, honden als hoevedieren vangen we op. Kosten noch moeite worden daarbij gespaard. Sommige bewonertjes blijven hier,anderen krijgen nog een eigen liefdevolle thuis. Het Dierenthuisje werkt volledig autonoom en krijgt totaal geen overheidssteun. Elke euro wordt dan ook zeer gewaardeerd!

Bekijk dit goed doel