Lesmarathon

Ten voordele van Bednet

De leerlingenraad 4-5-6 van viio Borgloon zal op 19 november 24 uur lang op school aanwezig zijn voor het goede doel. Er zullen allerlei activiteiten georganiseerd worden. Na dit startmoment zullen er nog koekjes verkocht worden op school.

Waarom dit goed doel?

Op onze school is er momenteel een leerling die gebruik maakt van Bednet. Het is mooi om te zien hoe de leerling van thuis uit de lessen kan volgen. We steunen als school graag dan ook dit project.

Bednet

Ook als je ziek bent heb je het recht om naar school te gaan en bij je vrienden te zijn. Recht op onderwijs is al sinds 1990 een van de universele kinderrechten. Bednet garandeert het recht op onderwijs voor kinderen die omwille van een medische reden tijdelijk of lange tijd niet naar school kunnen gaan. Zowel vijfjarige kleuters als kinderen uit het lager en secundair onderwijs komen in aanmerking.

Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit via internet. Zo blijven ze mee met de les en houden ze contact met hun vrienden. Kinderen vergeten even dat ze ziek zijn en kunnen weer deel uitmaken van de klasgroep.

Bekijk hier het filmpje met Linde die een bezoekje brengt aan Bednetter Lola: http://bit.ly/2cHrQRs

www.bednet.be

Bekijk dit goed doel