Leesmarathon

Ten voordele van De Schoolbrug vzw - de Boekenkaravaan

Elk boek dat je uitleest tussen 21 oktober en 20 december meld je aan op de lijst aan balie algemeen op de Stadscampus of aan de balies van Campus Drie Eiken of Groenenborger. Per gelezen boek doe je een vrije donatie in onze Lezen-for-Lifespaarpot.

Tussen 21 oktober en 20 december organiseert de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen opnieuw een leesmarathon voor De Warmste Week.

Las jij in deze periode een boek?

• Vul de titel aan op de lijst aan onze balies.
• Stop een donatie in onze spaarpot.

Hoe dikker het boek, hoe beter! Vanaf we de kaap van 10.000 gelezen bladzijden halen, sponsort de bibliotheek de actie namelijk met twee eurocent per gelezen pagina .

Waarom dit goed doel?

Als wetenschappelijke bibliotheek hechten we veel belang aan leesbevordering. We vinden het prachtig dat de Boekenkaravaan zich specifiek richt op kwetsbare kinderen in onze stad!

De Schoolbrug vzw - de Boekenkaravaan

De Boekenkaravaan is een taal- en leesbevorderingsproject gericht op maatschappelijk kwetsbare kinderen in Antwerpen en haar districten. Kinderen die extra taaloefenkansen Nederlands willen, krijgen in de vrije tijd of op school een voorlezer op bezoek. Samen ontdekken ze het plezier van boeken en verhalen. Het ultieme doel is om een (voor-)leesgewoonte te ontwikkelen. Het project heeft zo een duurzaam effect op het welbevinden, de taalontwikkeling en de toekomstkansen van kinderen.

Bekijk dit goed doel