Leerlingenraad Burgerschool 4 Born in Africa

Ten voordele van BORN IN AFRICA

We steunen met de leerlingenraad van de Burgerschool Born In Africa die zich toe leggen op de educatieve ontwikkeling op lange termijn van kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Een degelijke opleiding biedt oplossingen voor deze kinderen en wapent hen om uit een uitzichtloze situatie (vaak gedomineerd door armoede, misbruik en werkloosheid) te ontsnappen. Goed onderwijs is hun enige hoop op een plaats op de arbeidsmarkt.

Waarom dit goed doel?

Wij hebben al 18 jaar een uitwisseling met Hoërskool Strand in Zuid-Afrika en er is een grote verbondenheid tussen De Burgerschool en Strand. BIA is een onderwijsproject en we zouden eventueel het project met de Belgische leerlingen willen bezoeken als de volgende groep naar ZA trekt in februari.

BORN IN AFRICA

BIA wil kansarme kinderen uit de sloppenwijken rond Plettenberg Bay in Zuid-Afrika kansen bieden om uit de (kans)armoede te geraken. BIA telt ruim 400 peetkinderen die door hun peetouders in België en andere landen financieel gesteund worden. Sinds enkele jaren stromen studenten, die succesvol het BIA-basisprogramma doorlopen hebben, door naar hogescholen en universiteiten. Onvermogend als ze zelf zijn, draagt BIA voor deze potentials alle kosten van inschrijving, logement, eten, uitrusting en vervoer. Om het hiervoor opgerichte Studiebeursfonds te spijzen haalt BIA bijkomende financiële middelen op bij services clubs, scholen, bedrijven en via vrijwillige donaties. Vrije giften en steunacties zijn dan ook meer dan welkom.

Bekijk dit goed doel

Video's