Leave a light on 2.0

Ten voordele van Welzijnsschakel Ommekeer vzw

Vorig jaar organiseerden we voor het eerst onze Leave a light on actie: een lichtjesketting die onze drie scholen met elkaar verbond. Achteraf was er ook "De Warmste Bar" waar mensen konden napraten met een snack en een drankje. Het was een groot succes!

Dit jaar slaan de drie scholen (Kleuterschool Morgenster, Lagere school Wonderster en het Stella-Matutinacollege) opnieuw de handen in elkaar. We behouden het concept van de lichtjes, maar we maken er een wandeling mee door het centrum van Lede. Onderweg plannen we verschillende soorten animatie en geven we ook meer uitleg over het goede doel waar wij alles voor geven: Welzijnsschakel.

Waarom dit goed doel?

Armoede treft ook onze school. Gelukkig kunnen de gezinnen die het nodig hebben steeds rekenen op de hulp en steun van deze organisatie. Met onze bijdrage willen we hen bedanken! En een extra steun in de rug geven zodat ze lokale armoede kunnen blijven bestrijden en mensen ondersteunen die het hard nodig hebben

Welzijnsschakel Ommekeer vzw

We zijn een vereniging van mensen met en zonder armoede die samen in wederzijds respect op weg gaan en armoede structureel willen aanpakken in de regio van Erpe-Mere. We werken hoofdzakelijk met vrijwilligers. Wat doen we ? Door enkele activiteiten met een lage drempel (o.a. maandelijkse groenten -en fruitverkoop, soepbabbels, groepsuitstappen,…) en huisbezoeken proberen we mensen in armoede samen te brengen. We organiseren een oudergroep waar we ervaringen uitwisselen rond de school en de opvoeding van onze kinderen. Vanuit die ervaringen van mensen in armoede zoeken we naar tips die onderwijs toegankelijker kunnen maken. We willen mensen die dagelijks de armoede en uitsluiting ervaren een stem geven in het armoedebeleid. We werken nauw samen met de Welzijnsschakel uit Lede en Haaltert.

Bekijk dit goed doel