KVV bakt croques !

Ten voordele van Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Gent/Roeselare

Er worden op verschillende tijdstippen in de voetbalkantine van KVV Sint Denijs croques gebakken. De opbrengst hiervan gaat integraal naar het goede doel !

Waarom dit goed doel?

Vanuit de sportvereniging kiezen we graag een doel dat in de buurt van Gent ligt en zich positief inzet voor kinderen.

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Gent/Roeselare

Binnen het COS richten we ons op baby's en jonge kinderen uit West- en Oost-Vlaanderen. Mensen kunnen bij ons terecht met allerhande problemen zoals een vertraagde taal- of motorische ontwikkeling, gedragsproblemen, sociale problemen, hyperactiviteit,... We zijn gespecialiseerd in jonge kinderen zoals prematuur geboren kinderen, kinderen met genetische syndromen zoals Down-syndroom,... Na multidisciplinair diagnostisch onderzoek maken we het gezin en alle betrokkenen wegwijs in het hulpverleningslandschap met een advies tot begeleiding of therapeutische ondersteuning op maat. Indien aangewezen volgen we de ontwikkeling van de kinderen ook de komende jaren mee op.

Bekijk dit goed doel

Video's