Kunst voor Water

Ten voordele van WATER VOOR AFRIKA, afgekort WATAFRIK

Via internet en website van Watafrik (https://www.watafrik.org/kunst_voor_water.html) verkoop van kunstwerken.
Deze kunstenaars hebben gratis een werk aan Watafrik geschonken om onze waterprojecten te kunnen realiseren.

Waarom dit goed doel?

Omdat we waterprojecten in Afrika willen realiseren.

WATER VOOR AFRIKA, afgekort WATAFRIK

Watafrik organiseert waterprojecten in Afrika, omdat water een recht is. Met de acties van de Warmste Week zamelen we geld in voor waterputten.
www.watafrik.org

Bekijk dit goed doel