Kunst For Life

Ten voordele van Palliatieve Hulpverlening Antwerpen

Gedurende 4 uren zullen verschillende artiesten hun performance op podium brengen. Allemaal voor de benefiet van P.H.A.

Ingang €8.00

https://facebook.com/events/1226647244390263/?ti=icl

Waarom dit goed doel?

Omdat PHA is een erkend netwerk / samenwerkingsband Palliative zorg die wil - door een multidisciplinair aanpak - de levenskwaliteit van Palliative patiënten en hun omgeving optimaliseren.

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen

- Informeren van de bevolking over levenseindemogelijkheden en palliatieve zorg.
- Artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en alle andere hulpverleners ondersteunen met advies, kennis en kunde om de laatste levensweken en -dagen van een ongeneeslijke zieke thuis inclusief het sterven mogelijk te maken.
- Ondersteunen van de zieke en zijn familie bij het afscheid, het rouwproces. Hierbij bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren.
- Wij hebben een sterk uitgebouwde vrijwilligerswerking.
- Samenwerken met zoveel mogelijk zorgpartners in het Antwerpse.
- Palliatieve zorg is een humaan recht en zit tegelijk nog teveel en onnodig in een taboesfeer in onze maatschappij. Dit pakken wij aan...

Bekijk dit goed doel