Kune Forte Boeket

Ten voordele van Kune Forte

Wij verkopen elk weekend het “kune forte” boeket ter waarde van €15,00. Hier gaat €5,00 van naar het goede doel.

Waarom dit goed doel?

Omdat deze mensen in onze buurt wonen en daarom lijkt het ons geweldig om zo een mooi goed doel te steunen. Zij verdienen het.

Kune Forte

De VZW Kune Forte zet zich in voor een groep volwassenen met beperking die op 16/11/2019 in een woonproject voor mensen met beperking stappen in Brecht.
Hierbij hebben ze begeleiding/zorg nodig en door de lange wachtlijsten zijn de nodige budgetten hiervoor niet beschikbaar. Door het organiseren van verschillende activiteiten tracht de VZW aan de nodige financiële middelen te geraken om de begeleiding te betalen.

Bekijk dit goed doel