Kopertjes voor Sint-Gregorius

Ten voordele van vzw Organisatie Broeders van Liefde

We willen onder de 600 medewerkers van de campus in Gentbrugge en in de buurt een inzamelactie doen van rosse muntjes. Briefjes mogen ook :-). Zo willen wij op een symbolische manier een spaarpotje aanleggen voor kinderen en jongeren die uit kwetsbare gezinnen komen. We plaatsen een urne op een centrale plaats en doen een warme oproep naar alle medewerkers om hiervoor inspanningen te doen.

Waarom dit goed doel?

Ik werk zelf voor deze organisatie en zie de noden op het werkveld voor kinderen en jongeren met een handicap die uit kwetsbare gezinnen komen. Meer en meer worden wij geconfronteerd met armoede en wil ons multifunctioneel centrum hen helpen met financiële middelen die wij zelf verzamelen.

vzw Organisatie Broeders van Liefde

Broeders van Liefde is de overkoepelende vzw van verschillende voorzieningen voor personen met een beperking en mensen met een psychische kwetsbaarheid in België. In verschillende van onze voorzieningen worden deelprojecten voor de Warmste Week gerealiseerd. Steun je één van onze projecten, vermeld dan bij storting welk project. Wij zorgen ervoor dat elke gift integraal bij het juiste project van onze vzw terecht komt.

Bekijk dit goed doel