Koorbellen

Ten voordele van Shout at Cancer Belgium

Achter de rode koralen koorbel zit voor gelaryngectomeerden een hele symboliek.
Rood is de kleur van kracht. Rond is het gat in je keel om te ademen. Koraal is een zangstuk, de koraaltjes zijn een beetje grillig, enz...
Met deze Koorbellen wordt de kracht doorgegeven van een STEM!

Waarom dit goed doel?

Maandenlange stilte na een laryngectomie door een neurodegeneratieve aandoening met daarna het kunnen deelnemen aan de zanglessen van het OverStem Koor en OverStem Kanker.
Zij hebben me geholpen om met mijn "andere" stem terug een plaats te vinden in een pratende en zingende wereld. Hiervoor wil ik ook mijn duit in het zakje doen!!!!

Shout at Cancer Belgium

Shout at Cancer Belgium zet zich in voor het verbeteren van de levenskwaliteit, het optimaliseren van de spraakrevalidatie, en de sociale rehabilitatie van mensen na laryngectomie (het chirurgisch verwijderen van strottenhoofd en stembanden). Een ingreep met harde fysieke en psychosociale gevolgen. Voor deze minder bekende stille doelgroep zijn investeringen in welzijn en onderzoek niet evident. Wij zoeken warme steun voor OverStem Kanker. Een project dat in samenspel met zorgverleners, spraaktherapeuten en artiesten een participatieve stemtherapie aanbiedt die zowel het fysieke als het sociale herstelproces helpt versterken. Met OverStem Kanker ondersteunen we samen met u een koor van mensen zonder stembanden die van een beperking een troef maken, en opnieuw een krachtige stem kunnen laten horen in de samenleving!

Bekijk dit goed doel