Koop een zakje truffels en steun de dak- en thuislozen

Ten voordele van CAW Antwerpen

Kwaffuur Oep Wielen is een project van CAW hulpverlener Isabelle. Op basis van haar ervaringen kwam ze met het idee om met een mobiel kapsalon gratis coiffure aan te bieden aan mensen in armoede. Dankzij haar jarenlange ervaring als hulpverlener doet Isabelle tijdens een kappersbeurt veel meer dan haren knippen. Ze peilt naar specifieke noden en problemen en kan indien nodig gemakkelijk doorverwijzen. 

Waarom dit goed doel?

Ik ben zelf kapster van beroep en vind het initiatief van hulpverlener Isabelle (Kwaffuur oep wielen) een topidee.

CAW Antwerpen

Bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan je terecht met alle vragen die te maken hebben met welzijn.

Alles wat het CAW doet, gaat over verbinding. Hoe meer mensen zich verbonden voelen met anderen en de samenleving, hoe meer welzijn. CAW Antwerpen werkt op die domeinen waar uitsluiting een risico vormt. Denk aan problemen met psychisch welzijn, huisvesting, werk, administratie, geld, relaties enzovoort.

We zijn er voor iedereen, maar mensen met een verhoogd risico op uitsluiting hebben onze bijzondere aandacht.

Bekijk dit goed doel