komen eten @ Xandres

Ten voordele van OBRA|BAKEN vzw

gedurende 2 weken wordt er onder de middag een lunch aangeboden die klaargemaakt wordt door de medewerkers van Xandres per afdeling en waarvan de opbrengst naar dit goede doel gaat.

Waarom dit goed doel?

meerdere mensen binnen onze firma hebben reeds hulp gehad van deze organisatie of staan op een wachtlijst om binnenkort ondersteuning te krijgen.

OBRA|BAKEN vzw

OBRA|BAKEN vzw ondersteunt mensen met een beperking en / of (minimaal) een vermoeden van een (arbeids-)beperking en/ of forensische problematiek. We ondersteunen op alle levensdomeinen waar ondersteuning nodig is (wonen, georganiseerde dagbesteding, werken, psychosociaal, ...) Onze begeleiders gaan aan huis of op pad samen met cliënten en cliënten die een aangepaste dagbesteding nodig hebben kunnen terecht op ons dagcentrum in Evergem.
We werken mee aan het woonproject voor mensen met een autismepspectrum stoornis (Convent 22).
Het forensische team van OBRA|BAKEN ondersteunt onder meer gedetineerden met een beperking in de vier gevangenissen van Oost Vlaanderen (Ontgrendeld), werkt aan preventie via het jongerenbegeleidingsproject 4hobo en nog veel meer...

Bekijk dit goed doel