Koekjesactie Sinterklaas ten voordele van OOOC Luein

Ten voordele van OOOC LUEIN

Zakjes met verschillende koeken verkopen via sociale media en in verschillende buurten.

Waarom dit goed doel?

De doelgroep van OOOC Luein sprak ons meteen aan en ook de manier waarop ze werken interesseerde ons meteen.

OOOC LUEIN

Luein is een onthaal-, orientatie- en observatiecentrum voor meisjes tussen 12 en 18 jaar met allerhande problemen en vragen om hulp. De jongeren komen uit een verontrustende of problematische opvoedingssituatie. Zij worden doorverwezen door de Jeugdrechtbank, het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, vertrouwenscentrum kindermishandeling of het CLB. De problematiek van de jongeren varieert van mishandeling, seksueel misbruik naar spijbelproblematiek en zo meer. Luein zoekt in een korte rustperiode samen met de minderjarigen en hun context naar oplossingen voor die problemen. De naam van het centrum Luein verwijst naar een oud Grieks woord met twee betekenissen: spelen en knopen losmaken. We vertalen dit vrij als spelend bevrijden.

Bekijk dit goed doel