Koekjes voor de Takel

Ten voordele van Jeugdhulp Don Bosco vzw - De Takel Oostende

Verkopen van ambachtelijke speculaas ten voordele van de Takel in de Kapellestraat.

Waarom dit goed doel?

Om kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties te helpen.

Jeugdhulp Don Bosco vzw - De Takel Oostende

De Takel richt zich in regio Oostende naar jongeren die in kwetsbare situaties leven. Een jeugdhuis, vrijetijdsinvulling op maat van jongeren uit verschillende landen, en een dagcentrum, opvoedingsondersteuning voor jongeren samen met hun ruime context. Door nabijheid, sport, spel, ontspanning, vorming en individuele ondersteuning maken we met De Takel de verbinding tussen jongeren en ouders, jongeren en zichzelf, jongeren en maatschappij. Om op maat te werken onderbouwen we onze werking met losse projecten Stuten in de Takel, 't Onderonsje en buurt-en cultuurwerking. Hier staat ontmoeting en extra kansen voor jongeren, gezinnen en de buurt centraal. Projecten waar we geen subsidies voor krijgen en waarvoor uw steun van harte welkom is!

Bekijk dit goed doel